Razvoj odbrambenih i sigurnosnih kapaciteta

Usluge
NazadNapred

DIZAJN

 • Interni tim inženjera sa decenijskim iskustvom u dizajnu vojnih i komercijalnih proizvoda
 • Kreiranje i izrada obuka (za sopstveno osoblje ili osoblje klijenta)

SISTEMI

 • Transportni sistemi, uključujući transport za osoblje, građevinsku i specijalizovanu opremu
 • Garantovana isporuka rezervnih delova do 15 godina, zasnovano na zajednički izrađenom katalogu sistema i artikala
 • Logistička podrška za servisiranje, uključujući i održavanje skladišta i nadogradnju nivoa zaštite
 • Postavka/angažman fizičkih i ljudskih resursa u cilju podrške servisiranja (npr. pokretnih radionica)
 • Konceptualna podrška tokom uspostave sopstvenih logističkih sistema i sistema za nabavku, ERP i drugih planskih sistema.

FUNKCIJA LJUDSKIH RESURSA

 • Regrutovanje osoblja odgovarajućih kvalifikacija radi razmene specijalizacija
 • Bezbednosne provere
 • Reakreditacija/ kvalifikacija sa nacionalnim agencijama
 • Interni profesionalni razvoj i obuka pre angažmana

Obuka radne snage na lokalnom i nacionalnom nivou

 • Zajednička studija izvodljivosti, obrazovanje programa obuke na lokalnom i nacionalnom nivou, koji se kreira i izvodi u skladu sa vladajućim standardima i propisima

NABAVKE

 • Uniforme
 • Lična zaštitna oprema (radna i balistička odeća)
 • Sistemi za prečišćavanje vode
 • Sistemi za proizvodnju energije (uključujući i obnovljivu energiju)
 • Potrošni material

  KONTAKTIRAJTE NAS