početna · portfolio · TRB PROIZVODI · B.A.N.

Kreiran da pruži maksimalnu zaštitu u kontroli pristupa.

TRB B.A.N. je visoko sofisticirano rešenje koje omogućava centralizovani sistem za kontrolu pristupa, zasnovana na polikarbonatskim karticama sa beskontaktnim čipom i RFID-om (radiofrekvencijska identifikacija). U poređenju sa postojećim, starijim i tradicionalinom sistemima, ovo je savremena tehnologija koja donosi nove standarde za visoko bezbedosne, interoperabilne, prilagodljive i pouzdane solucije za kontrolu pristupa.

Modeli uređaja

 • B.A.N. TRB-AD01 Biometrijski beskontaktni čitač kartica
 • B.A.N. TRB-AD02 Biometrijski beskontaktni čitač kartica sa skenerom za otisak prstiju

Osnovni podaci

 • Prvi biometrijski čitač kartica na svetu, zasnovan na polikarbonatskim “smart” karticama sa beskontaktnim čipom
 • B.A.N. skladišti sve biometrijske i privatne podatke u centralnu bazu podataka, za razliku od svih ostalih poznatih uređaja koji koriste internu memoriju za skladištenje podataka
 • Sačinjen po principima “zamrznutog identiteta” – jedan korisnik jedan identitet, bez mogućnosti prevare
 • Sistem potpuno integrisan unutar pripadajućih sistema (zaštite, pristupa, video nadzora, ERP-a…)
 • Sistem kao deo jedinstvene sigurnosnog ERP rešenja “FORT€S”, specijalizovanog za vojne standarde
 • Jednostavna instalacija i administracija
 • Pogodan za upotrebu i na zatvorenom i na otvorenom
 • Komunikacija između čitača i kartice kriptografski je zaštićena.

Specifikacije

 • Polikarbonatske pristupne kartice sastoje se od 10 slojeva folije
 • Rok trajanja kartica 10 godina
 • Dimenzije po ISO 7810 standardima
 • Široka paleta elemenata zaštite – mikro tekst, gijoširanje, hologrami, optički varijabilni zapis (OVD), optički varijabilne boje (OVI color), „shadow image“, itd.
 • Beskontaktni čip sa punim kriptografskim funkcijama i funkcijama E-Uprave

Prednosti

 • Prva kompanija koja nudi biometrijsku kontrolu pristupa zasnovanu na centralizovanom sistemu integrisanom u sistem ljudskih resursa i ERP sistem
 • Tehnička implementacija i tim za podršku sačinjavaju stručnjaci iz oblasti biometrije i zaštite, sa više od 15 godina iskustva.
 • Rešenja potvrđena od strane korisnika koja su interoperabilna, prilagodljiva i dizajnirana da zadovolje specifične potrebe korisnika.